รับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ

รับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ

รับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม โดยนักแปลมืออาชีพที่มีทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้คุณได้คู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิ สื่อสารกับพนักงานชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

 
 

ความสำคัญของการแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ

การแปลคู่มือการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มีความสำคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งการสื่อสารและข้อมูลที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานและการฝึกอบรมพนักงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คู่มือที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จึงช่วยให้พนักงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

 
 

เรารับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ

เรารับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ กว่า 8 ภาษา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ได้แก่

 
 

ข้อดีของการใช้บริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงานกับเรา

หากคุณเลือกใช้บริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงานกับเรา มีข้อดีมากมาย ดังนี้

 • นักแปลของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งนักแปลชาวไทยและเจ้าของภาษาโดยตรง
 • สามารถส่งต้นฉบับคู่มือการปฏิบัติงาน เข้ามาประเมินราคาได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานแปลก่อนส่งงานทุกชิ้น
 • มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้ตั้งแต่เริ่มต้นประเมินราคาจนจบงาน เรามีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า
 • หากเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท จะไม่มีการนำไปเผยแพร่อย่างแน่นอน
 • สามารถส่งแก้ไขงานภายใต้ต้นฉบับเดิมได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 • สามารถสั่งแปลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.
 
 

ขั้นตอนการใช้บริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน

หากลูกค้าสนใจใช้บริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงานกับเรา สามารถสั่งแปลง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับ ขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับเข้ามาให้ทางเราประเมินราคาในเบื้องต้นก่อนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
          Email: [email protected]
          Line ID: @pawano
 2. ประเมินราคา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับแล้ว จะทำการประเมินราคาและระยะเวลาในการแปลกลับไปตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา
 3. ชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน 100% เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ทางเราจะเริ่มงานในทันที
          กรณีที่มีค่าบริการ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถแบ่งชำระ 70% ก่อนได้
          กรณีที่มีค่าบริการ 50,000 บาทขึ้นไป สามารถแบ่งชำระ 70% ก่อนได้
 4. รับงานแปล เมื่องานเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งงานให้ทางช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา
 5. ตรวจสอบงานแปลและปิดงาน หากลูกค้าตรวจสอบงานแปลเรียบร้อยแล้ว สามารถปิดงานแปลและให้คะแนนผ่านระบบสั่งงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กรณีที่มีส่วนที่ต้องแก้ไข สามารถแจ้งแก้ไขเข้ามาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใต้ต้นฉบับเดิม ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 
 

อัตราค่าบริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ราคาเท่าไหร่

สำหรับราคาค่าบริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ทางเราจะคิดราคาตามปริมาณงานจริงและความยากง่ายของงาน เริ่มต้นที่ 150 บาท สำหรับเอกสารที่ต้องรับรองด้วย จะมีค่าประทับตรารับรอง พร้อมค่าจัดส่งเอกสารฉบับจริง 100 บาท ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารต้นฉบับเข้ามาให้ทางเราประเมินราคาก่อนตัดสินใจใช้บริการได้

 
 

ติดต่อใช้บริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงานกับเรา

หากลูกค้าสนใจใช้บริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงานกับเรา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • Live Chat: มุมขวาล่างของหน้าจอ
 • Email: [email protected]
 • Line ID: @pawano
 • Tel: 09 3397 4214
 • จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.
 
 
 

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ของเรา พร้อมให้บริการรับแปลคู่มือการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ กว่า 8 ภาษา เพื่อการแปลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณ รับรองว่างานแปลทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งงานทุกครั้ง รับประกันได้ถึงคุณภาพงาน นอกจากนี้เรายังจัดเอกสารให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ซึ่งลูกค้าสามารถนำงานแปลไปใช้ต่อได้ทันที เรียกได้ว่า ครบ จบ ในที่เดียว

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ