12 ปีนักษัตรภาษาจีน

12 ปีนักษัตรภาษาจีน

12 ปีนักษัตรภาษาจีน

มารู้จักปีนักษัตรภาษาจีน พร้อมวิธีการออกเสียงกันดีกว่าค่ะ
ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทย และชาติอื่นในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีกำหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อ เรียงกันไป ตามนี้เลยค่ะ

1. 鼠年
ปีชวด 
shŭ-nián (สู่เหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

2. 牛年
ปีฉลู
niú nián (หนิวเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

3. 虎年
ปีขาล
hǔ nián (หู่เหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

4. 兔年
ปีเถาะ
tù nián (ทู่เหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

5. 龙年
ปีมะโรง
lóng nián (หลงเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

6. 蛇年
ปีมะเส็ง
shé nián (เสอเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

7. 马年
ปีมะเมีย
mǎ nián (หม่าเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

8. 羊年
ปีมะแม
yáng nián (หยางเหนียน) 

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

9. 猴年
ปีวอก
hóu nián (โหวเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

10. 鸡年
ปีระกา
jī nián (จีเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

11. 狗年
ปีจอ
gǒu nián (โก่วเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

12. 猪年
ปีกุน
zhū nián (จูเหนียน)

12 ปีนักษัตรภาษาจีน #1

บทความ ภาษาจีน