วิธีเริ่มต้นเรียนภาษาจีน ให้เข้าใจง่าย

วิธีเริ่มต้นเรียนภาษาจีน ให้เข้าใจง่าย

ภาษาที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยมาตลอดหลายทศวรรษนี้ คงเป็นภาษาใดไปไม่ได้นอกจาก ภาษาจีน ทั้งจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตาม การเริ่มต้นเข้าใจประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยความรู้ภาษาจีนที่ดีถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ซึ่งเห็นได้จากธุรกิจรับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษบ้าง หรือแปลเป็นภาษาไทยบ้าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อหรือผู้ที่ต้องการติดต่อการค้ากับประเทศจีนเป็นไปด้วยความราบรื่น มารู้วิธีเริ่มต้นเรียนภาษาจีนให้ได้ผลดีก่อนทำความเข้าใจด้านอื่น ๆ ของประเทศจีนกันดีกว่าค่ะ

เริ่มต้นเรียนภาษาจีนให้ได้ผลดี

ควรมีแรงบันดาลใจหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน
การเริ่มต้นเรียนภาษาจีนที่ดีควรมีแรงบันดาลใจให้เรียนอย่างกระตือรือร้นและเรียนได้อย่างไม่ย่อท้อ เพราะการเรียนภาษาไม่ใช่เพียงแค่การแปลให้พอเข้าใจ แต่ต้องชัดเจน ถูกต้อง ตรงตามความหมายและบริบท รวมทั้งเข้าใจภาษาอย่างถ่องแท้ เช่น การรับแปลจีนเป็นอังกฤษที่ไม่ใช่แค่การแปลให้ตรงตัวอักษร แต่ต้องเข้าใจได้ทั้งภาษาจีนและอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการเรียนภาษาอย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและมีแรงบันดาลใจก็เหมือนมีเข็มทิศที่ชัดเจนในการเรียนภาษา 

ดูหนัง ฟังเพลง วิธีเริ่มต้นที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อ
ภาษาเป็นการสื่อสารเบื้องต้นที่สามารถเริ่มได้ง่ายจากการฟังและพูดอย่างเป็นธรรมชาติ และสิ่งที่จะช่วยให้เรียนรู้ได้ใกล้ตัวที่สุด คือ การดูหนัง ฟังเพลง รวมถึงสื่ออื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน ซึ่งการรับแปลภาษาในสื่อบันเทิงทั้งละคร ภาพยนตร์ เพลง หนังสือ ฯลฯ กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีการรับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษหรือภาษาอื่นในแต่ละประเทศ ทำให้ผู้เรียนภาษาหาสื่อเพื่อเรียนรู้ได้ไม่ยากอีกต่อไป

สถาบันสอนภาษาที่ดี ตัวช่วยสำหรับผู้เริ่มต้น
บางครั้งการเริ่มต้นด้วยตนเองอาจจะยากเกินไป โดยเฉพาะการเรียนภาษาจีนให้ได้ดีก็จำเป็นต้องเลือกสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอน และราคาไม่สูงเกินไปนัก ซึ่งก็เหมือนกับการหาผู้รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาต่าง ๆ ทั้งรับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาอื่น ๆ ที่ต้องหาผู้แปลที่สามารถแปลภาษาจีนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาจีนหรือการหาแหล่งรับแปลภาษาจีน ล้วนแต่ต้องมีแหล่งการเรียนหรือการแปลที่ดีและวางใจได้เช่นเดียวกัน

หากเริ่มต้นเรียนภาษาจีนได้ดี ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ ต่อไปด้วย เพราะการเรียนภาษาถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยให้เข้าใจประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับการแปลอย่างเร่งด่วน ควรต้องหาผู้รับแปลที่ดีและสามารถแปลภาษาได้หลากหลาย ทั้งรับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล หรือภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติ เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับประเทศจีนเป็นไปได้ด้วยดี

บทความ ภาษาจีน