10 คำขวัญวันเด็กของไทยเป็นภาษาจีน 2011-2019

10 คำขวัญวันเด็กของไทยเป็นภาษาจีน 2011-2019

รวม 10 คำขวัญวันเด็กภาษาจีน
ไปดูกันเลย ว่าคำขวัญวันเด็กแต่ละปีมีอะไรกันบ้างค่ะ

2019年            - 儿童,青年,志愿者,共同推动国家的发展。
พ.ศ. 2561              - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ 

2018年             - 学会思考,善于预见,创造科技
พ.ศ. 2561    - รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

2017年             - 孩子们务必认真学习,引领社会稳定。
พ.ศ. 2560              - เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

2016年             - 好孩子应勤勉发奋,努力学习走向未来
พ.ศ. 2559    - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

2015年             - 知识和道德,引领未来
พ.ศ. 2558   - ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต


2014年
            - 孝心,有责任心,做好孩子,懂纪律,构建稳定泰国。
พ.ศ. 2557  - กตัญญู  รู้หน้าที่  เป็นเด็กดี  มีวินัย  สร้างไทยให้มั่นคง

2013年
            - 遵守纪律,渴望学习,增长智慧,引领泰国走向东盟。
พ.ศ. 2556 - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน


2012年
            - 团结,有知识,有智慧,保有泰国心,注重科技
พ.ศ. 2555   - สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี


2011年
            - 谨慎,有思想,有公共意识。
พ.ศ. 2554   - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ


2010年
            - 爱创新,勤奋好学,崇尚美德。
พ.ศ. 2553   - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม 


เป็นคำขวัญที่มีความหมายดีทั้งนั้นเลยค่ะ 

ไม่ว่าจะปีไหนๆ ขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมกันด้วยนะคะบทความ ภาษาจีน