กิจกรรมในวันสงกรานต์ไทย ภาษาจีน

กิจกรรมในวันสงกรานต์ไทย ภาษาจีน

宋干节节日期间的活动
กิจกรรมในวันสงกรานต์

布施做功德:可以说是保持身心洁净,为了获得吉祥好运,也是对佛教传统的保护和传承。
ทำบุญตักบาตร ถือเป็นการรักษากายใจให้สะอาดผ่องแผ้ว เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

堆沙塔:村民们一起搬运沙子,在寺庙的周围堆成各种各样大小的宝塔,然后我们用来堆宝塔的沙子,将会用于那个寺庙的建造,维护或土地填平等。
ก่อเจดีย์ทราย ชาวบ้านจะช่วยกันขนทราย มาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆ ในบริเวณวัด จากนั้นทรายที่เราก่อเป็นเจดีย์ ก็จะนำไปใช้ในการก่อสร้าง บำรุง หรือถมพื้นที่ ในวัดนั้นๆ

放生鸟鱼:由于在泼水节到来之前是旱季,村民们都会去捕鱼和捕鸟,但如果某只鸟或鱼还很小的话,就会先养起来,然后在宋干节期间放生,是为了表达对动物的慈悲怜悯的功德。
ปล่อยนกปล่อยปลา เนื่องจากก่อนวันสงกรานต์ เป็นช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชาวบ้านพากันไปจับปลา และจับนก แต่หากตัวไหนที่ยังเล็กๆ ก็จะทำการเลี้ยงไว้ก่อนจากนั้นก็นำมาปล่อยในวันสงกรานต์เป็นการทำบุญเพื่อแสดงความเมตตากรุณาต่อสัตว์

浴佛仪式:为了在泰国新年到来之际祈愿吉祥幸福,有为佛像洒水沐浴,也有对僧侣和小沙弥洒水。
สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย มีทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปและภิกษุ สามเณร

为长辈洒水的仪式:是为了以尊敬吉祥的方式表达对长辈的爱与尊重。
รดน้ำผู้ใหญ่ เป็นการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

给头部洒水:是为了对所尊重的长辈和老人曾经做出冒犯的事表达歉意,或是祈求获得新年的祝福。
รดน้ำดำหัว เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ และผู้สูงอายุ

互相泼水:为了互相给对方洗去身上的尘土和污垢,并带去清凉润泽,用来泼的水,比较常见的是用洁净的清水,有时候还会加入香粉或是香水混合成湿香粉互相涂抹在身上或脸上。
เล่นสาดน้ำ เพื่อชำระสิ่งสงปรก และให้ความชุ่มชื้นแก่กันและกันสำหรับน้ำที่ใช้ในการสาดนิยมใช้น้ำสะอาดโดยอาจจะมีแป้งหอม หรือน้ำหอมผสมทาประแป้งด้วย

บทความ ภาษาจีน