รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า

รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า

ความสำคัญของบริการรับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า

พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการรับรองสัญชาติของผู้ถือ และใช้สำหรับเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งพาสปอร์ตนั้นจะมีข้อมูลสำคัญที่ระบุตัวตนของผู้ถือพาสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือพาสปอร์ต ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพกติดตัวเอาไว้เสมอก่อนที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ก็จำเป็นต้องทำการแปลเอกสารพาสปอร์ตด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น จึงให้บริการ รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า แบบออนไลน์พร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง

ทำไมต้องรับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า

การแปลพาสปอร์ตสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องแปลพาสปอร์ต หลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยในส่วนนี้ว่า ในเมื่อมีหนังสือเดินทางแล้ว จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแปลพาสปอร์ตด้วย สิ่งที่ต้องแปลนั้นคือวีซ่า (Visa) ไม่ใช่หรือ?

 • เนื่องจากเอกสารสำคัญทางราชการนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับรอง หากจะยื่นเอกสารอะไรก็ตามกับต่างประเทศ จึงต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษานั้น ๆ ก่อน หรือยกตัวอย่างเช่น หากนักท่องเที่ยวชาวพม่าจำเป็นต้องยื่นเอกสารราชการ จะต้องแปลพาสปอร์ตเป็นภาษาไทยก่อนจึงจะสามารถยื่นได้
 • เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสาร หากได้มีการแปลพาสปอร์ตแล้ว จะง่ายในการกรอกเอกสารของเจ้าหน้าที่

ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้บริการ รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า สำหรับผู้ที่ต้องใช้เอกสารพาสปอร์ตยื่นกับหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งมีการรับรองคำแปลจากบริษัท สามารถส่งงานแปลภายในเวลา 1 วัน จากนั้นรอรับเอกสารแปลที่บ้านได้เลย โดยที่ไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารงานแปลด้วยตัวเอง

ประเภทเอกสารราชการที่รับแปลภาษาพม่า

นอกจากจะให้บริการ รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า แล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆด้วยเช่นกัน เพราะการติดต่อกับหน่วยงานราชการอาจจะใช้เอกสารมากกว่าพาสปอร์ต สำหรับเอกสารราชการที่รับแปลภาษาพม่ามีดังต่อไปนี้

 • แปลใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • แปลหนังสือรับรองการทำงาน
 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลใบแต่งงาน
 • แปลบัตรประจำตัวประชาชน
 • แปลใบขับขี่
 • แปลใบหย่า
 • และเอกสารราชการอื่นๆ

แปลหนังสือเดินทางพม่า

คู่ภาษาที่รับแปล

รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่ากับเราดีอย่างไร

บริการ รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า ดีอย่างไร มีจุดเด่นอะไร และทำไมต้องเลือกที่นี้! มาดูสิ่งที่จะได้รับจากการใช้บริการกับเรากันเลย

 • ได้รับการแปลจากนักแปลจริง ไม่ใช้เครื่องมือในการแปล
 • งานแปลผ่านการตรวจสอบคำแปลทุกครั้งก่อนส่งงาน
 • เอกสารแปลมีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทแปล
 • แจ้งแก้ไขงานแปลได้ไม่จำกัดครั้งฟรี ภายใน 6 เดือน
 • มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำ และติดตามงานอย่างใกล้ชิด
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่าย โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
 • รอรับเอกสารแปลที่บ้านได้เลย
 • เอกสารแปลใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการได้จริง

ติดต่อรับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า

สรุปรับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ให้บริการด้านงานแปลภาษาพม่ามานานกว่า 10 ปี ซึ่ง รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า พร้อมรับรองการแปลจากบริษัทแปล และรองรับงานแปลได้หลายรูปแบบ การันตีงานแปลคุณภาพ งานแปลทุกชิ้นผ่านการแปลโดยนักแปลเฉพาะทางโดยเฉพาะ เพื่อความถูกต้องของหลักภาษา นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบงานแปลทุกครั้งก่อนส่งงานจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ หรือหากต้องการคัดเอกสารแปลใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าจัดส่งเอกสารเท่านั้น เพราะเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

***หมายเหตุ หากต้องใช้เอกสารงานแปล ทางเราจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2–3 วัน ในการจัดส่ง ทางเราขอแนะนำว่าให้ทำการแปลเอกสารก่อนนำไปใช้ประมาณ 5–7 วัน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร

ใช้บริการ รับแปลพาสปอร์ตภาษาพม่า กับเราการันตีงานแปลคุณภาพ โดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งงานทุกครั้ง ส่งงานรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเอกสาร พร้อมทั้งมีการรับรองจากบริษัท สามารถนำไปใช้งานได้จริง

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาพม่า