รวมคำศัพท์สนามบินภาษาพม่า

รวมคำศัพท์สนามบินภาษาพม่า
รวมคำศัพท์สนามบินภาษาพม่า
สำหรับยานพาหนะที่หลายคนชอบใช้ในการเดินทางระหว่าประเทศก็คือ เครื่องบิน ไม่ว่าประเทศไหนๆ ก็จะมีเครื่องบินเป็นยานพาหนะให้กับนักท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจ เพื่อใช้ในการเดินทาง สำหรับประเทศพม่าก็เช่นกัน ดังนั้นเราจึงขอรวบรวมคำศัพท์สนามบินภาษาพม่า มาฝากกัน


เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน
လေၾကာင္းလိုင္းေကာင္တာ၌ ခ်က္ခ္အင္လုပ္စာရင္းသြင္းျခင္း

เคาน์เตอร์สายการบิน
ေလေၾကာင္းလိုင္းေကာင္တာ

เคาน์เตอร์เช็ค-อิน

ခ်က္ခ္အင္ေကာင္တာ

เดินทางเที่ยวเดียว
တစ္ေၾကာင္းသြားခရီး

เดินทางไปกลับ
အသြားအျပန္ခရီး

ผู้โดยสารสายการบิน
ေလေၾကာင္းခရီးသည္

ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ
ၾကားေလဆိပ္တစ္ခုခု၌ ဆင္းသက္၍ ( ထိုေလဆိပ္တည္႐ွိရာ ျမိဳ႕/နိုင္ငံတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္ပဲ) အျခား ေလယာဥ္ကို ေျပာင္းစီးသည့္ ခရီးသည္

หนังสือเดินทาง
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

วีซ่า
ဗီဇာ

ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
ေလယာဥ္စီးလက္မွတ္၊ ေလယာဥ္ေပၚတက္ခြင့္လက္မွတ္၊ ထြက္ခြာခရီးသည္ဇံုေနရာသို႔ ဝင္၍ ေလယာဥ္ေပၚ တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ အတြက္ ခရီးသည္ ထိုင္ခံုေနရာကို ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္မွတ္

หมายเลขเที่ยวบิน
ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္


ประตูขึ้นเครื่อง

ေလယာဥ္ေပၚတက္ရန္ဂိတ္တံခါး

เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง
ေလယာဥ္ မထြက္မီ မိနစ္ 40 ၾကိဳတင္၍ ခ်က္ခ္အင္ဖြင့္ ခရီးသည္ လက္ခံပါမည္။

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กระเป๋า-สัมภาระ
ခရီးေဆာင္အိတ္ - အထုပ္အပိုးအပ္ကုန္ပစၥည္းတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္း

สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
ခရီးသည္ႏွင့္အတူ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ ေဆာင္ယူသည့္ ပစၥည္း

สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
မွတ္ပံုတင္ထားျပီးသည့္ အထုပ္အပိုး

กระเป๋าน้ำหนักเกิน
ဝန္ပိုအထုပ္အပိုး

ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
အထုပ္အပိုး ဝန္ပိုခ

น้ำหนักเกิน
အေလးခ်ိန္ေက်ာ္လြန္

เจ้าหน้าที่ในสนามบิน
လယာဥ္ကြင္းတာဝန္က်အရာ႐ိွမ်ား

ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဂိတ္၊ သက္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ ဗီဇာကို စစ္ေဆးသူ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအရာ႐ိွ

ใบตรวจคนเข้าเมือง
ျပည္ဝင္အခ်က္အလက္ျဖည့္စြက္ေဖာင္ပံုစံ

ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္

ศุลกากร
အေကာက္ခြန္

เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေဆာင္ယူလာသည့္ အထုပ္အပိုးပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးသူ အေကာက္ခြန္အရာ႐ိွ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ

คำศัพท์บนเครื่องบิน
လယာဥ္တြင္း အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ห้องโดยสาร
ခရီးသည္ခန္း

ห้องนักบิน
ေလယာဥ္မႉးခန္း

ที่นั่งบนเครื่องบิน
ေလယာဥ္တြင္း႐ိွ ထိုင္ခံုေနရာ

ที่นั่งริมทางเดิน
လူသြားလမ္းေဘးထိုင္ခံု

ที่นั่งริมหน้าต่าง
ျပတင္းေပါက္ေဘးထိုင္ခံု

คู่มือบนเครื่องบิน
ေလယာဥ္စီးနင္းလိုက္ပါမႈလမ္းညႊန္

การแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา
သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ိန္ဇယားကို အေၾကာင္းၾကားအသိေပးျခင္း

กระดานผู้โดยสารขาเข้า
အဝင္ခရီးစဥ္ျပဘုတ္ျပား

คาดว่าในเวลา 23:25 น.
ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ 23:25 နာရီ

(เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.
(ေလယာဥ္) ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္ 09:52 နာရီ

ล่าช้า
ေႏွာင့္ေႏွး

เที่ยวบินขาออก
အထြက္ခရီးစဥ္မ်ား

เที่ยวบินขาออกล่าช้า
အထြက္ခရီးစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးပါမည္။

เวลาเครื่องบินออก
ေလယာဥ္ထြက္ခြာခ်ိန္

เที่ยวบินไม่จอดแวะ
တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္

การต่อเที่ยวบิน
ခရီးစဥ္ခ်ိတ္ဆက္စီးနင္းမႈ

เที่ยวบินภายในประเทศ
ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္

ทางออกฉุกเฉิน
အေရးေပၚထြက္ေပါက္

ลงจอดฉุกเฉิน
အေရးေပၚဆင္းသက္မႈ

บริการสอบถาม
ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ေကာင္တာ

International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ
International flight : ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းခရီးစဥ္

ลงจอด
ဆင္းသက္

บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
အထုပ္အပိုး႐ွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ခရီးေဆာင္အိတ္ေပ်ာက္႐ွမႈ အေၾကာင္းၾကားရန္ေနရာ

ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
ဆိုဒ္ပိုလြန္အထုပ္အပိုးလက္ခံယူရန္ေနရာ

ห้องรับรองผู้โดยสาร
ခရီးသည္နားေနခန္း

ก่อนขึ้นเครื่องบิน..
ေလယာဥ္ေပၚ မတက္မီ..

ทางขึ้นลงเครื่องบิน
ေလယာဥ္အတက္အဆင္းေျပးလမ္း

ขึ้นเครื่องได้แล้ว
ေလယာဥ္ေပၚ တက္ႏိုင္ပါျပီ

เรียกครั้งสุดท้าย
ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ သတိေပးေခၚယူမႈ

ประตูกำลังปิด
ဂိတ္တံခါး ပိတ္ေနျပီ

ประตูปิดไปแล้ว
ဂိတ္တံခါး ပိတ္သြားျပီ

สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
ခရီးေဆာင္အိတ္လက္ခံယူရန္ ေ႐ႊ႕လ်ားစက္ခါးပတ္

สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
ခရီးေဆာင္အိတ္ေပးပို႔စက္ခါးပတ္

รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี
ေလယာဥ္ကြင္းတြင္း TERMINAL မ်ားအၾကား ၾကိဳပို႔ အခမဲ့စီးနင္းယာဥ္

นักท่องเที่ยว
ခရီးသြားဧည့္သည္

บริษัทนำเที่ยว
ခရီးသြားလမ္းညႊန္ကုမၸဏီ

รถเข็นสัมภาระ
လက္တြန္းလွည္း

ขึ้นเครื่อง
ေလယာဥ္ေပၚတက္ရန္

สถานี
ေလယာဥ္ထိုးဆိုက္ဂိတ္

ลงจอด
ဆင္းသက္ရန္

เช็ค-อิน
ခ်က္ခ္အင္လုပ္ရန္

ตารางเวลา
အခ်ိန္ဇယား

ออกตัว
ပံ်တက္

เข็มขัดนิรภัย
ထိုင္ခံုလံုျခံဳေရးခါးပတ္

ที่นั่ง
ထိုင္ခံု

แอร์โฮสเตส
ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
ေလယာဥ္ေပၚ႐ိွ ၾကိဳဆိုလက္ခံသူအမ်ိဳးသားအမႈထမ္း

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
ေလယာဥ္ေပၚ႐ိွ ၾကိဳဆိုလက္ခံသူအမ်ိဳးသမီးအမႈထမ္း

นักบินร่วม
အကူေလယာဥ္မႉး

ลูกเรือ
ေလယာဥ္အမႈထမ္း

นักบิน
ေလယာဥ္မႉး

พนักงานบนเครื่องบิน
ေလယာဥ္ေပၚတာဝန္က်အမႈထမ္း

ในเครื่องบินหนึ่งลำ ก็จะมีการจัดสันพื้นที่ภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ
ေလယာဥ္တစ္စီးေပၚအတြင္း၌ အတန္းအစား 3 မ်ိဳးျဖင့္ ထိုင္ခံုေနရာ ခြဲျခားထားပါသည္။

1.) ระดับที่แพงที่สุด
ေစ်းအၾကီးဆံုး ထိုင္ခံုအတန္းအစား

2.) ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ ထိုင္ခံုအတန္းအစား

3.) ระดับที่นั่งชั้นประหยัด    
ေခြ်တာေရး ထိုင္ခံုအတန္းအစား

ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
ထိုင္ခံုတန္းမ်ားအၾကား႐ိွ လူသြားလမ္း

ห้องน้ำบนเครื่องบิน
ေလယာဥ္ေရအိမ္ခန္း

ห้องน้ำ
ေရအိမ္ခန္း

ข้อมูล
သတင္းအခ်က္အလက္

ห้องจำหน่ายตั๋ว
လက္မွတ္အေရာင္းဌာန

ตู้/ ลิ้นชัก
ေလာ့ခ္ကာပံုး/အံဆြဲ

โทรศัพท์สาธารณะ
အမ်ားျပည္သူသံုး အခေပးဖုန္း

ร้านอาหาร
စားေသာက္ဆိုင္

ร้านค้าปลอดภาษี
အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္

สินค้าปลอดภาษี
အခြန္လြတ္ကုန္စည္

สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง
အခြန္ကို ျပန္ေတာင္းယူႏိုင္သည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရကုန္စည္

ประตูหมายเลข 1-32
ဂိတ္ေပါက္ 1-32

โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย
လႊဲေျပာင္း / ေ႐ႊ႕ေျပာင္း

การเช่ารถ
ကားငွားမႈ

กระดานผู้โดยสารขาออก
အထြက္ခရီးစဥ္ျပဘုတ္ျပား

เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
ခ်က္ခ္အင္လုပ္ဖို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းေကာင္တာ ဖြင့္ေနပါျပီ။

ไปที่ประตู …
ဂိတ္တံခါး ………. သို႔သြားပါ။

ยกเลิกไปแล้ว
ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီး

เกี่ยวกับสนามบิน
ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ

สายการบิน
ေလေၾကာင္းလိုင္း

สนามบิน
ေလယာဥ္ကြင္း

ชานชาลา
ပလက္ေဖာင္းစၾကံ ၤ

หอควบคุม
ထိန္းခ်ဳပ္ေမွ်ာ္စင္

หอควบคุมการบิน
ေလေၾကာင္းအသြားအလာထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန

เครื่องบิน
ေလယာဥ္

เที่ยวบินขาเข้า (เที่ยวบินขาออก)
ဆိုက္ေရာက္ခရီးစဥ္ (ထြက္ခြာခရီးစဥ္)

เครื่องบินล่าช้า
ေလယာဥ္ ဆိုက္ေရာက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနပါသည္။

ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน
ေလယာဥ္ေပၚ မၾကာခဏ ၾကားရႏိုင္သည့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား

กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
သင္၏ ထိုင္ခံု လံုျခံဳေရးခါးပတ္ကို ပတ္ပါ။

ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား ေလယာဥ္ပ်ံတက္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ပါ။

ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง
ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား ေလယာဥ္ဆင္းသက္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ပါ။

ได้รู้คำศัพท์สนามบินภาษาพม่ากันไปแล้ว หากมีเอกสารที่ต้องการให้ช่วยแปล ไม่ว่าจะเป็นแปลภาษาไทยเป็นพม่า หรือแปลภาษาพม่าเป็นไทย ก็สามารถติดต่อขอราคาได้ก่อนที่อีเมล์ [email protected] (ฟรี)

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาพม่า