การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษาพม่า ตอนที่ 3

การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษาพม่า ตอนที่ 3
การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษาพม่า ตอนที่ 3
 
          ในประเทศพม่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ใช้ปีคริสต์ศักราชกันอย่างแพร่หลาย ไม่ใช้พุทธศักราชแบบไทย ปีภาษาพม่า คือႏွစ္ (ฮนิ๊)แต่เวลาอ่านปีศักราช จะใช้คำว่า ခုႏွစ္(คุนิ) ต่อท้ายตัวเลขเพื่อบ่งบอกว่ากำลังเอ่ยถึงศักราชอยู่
ก่อนอื่นเรามารู้จักตัวเลข0 - 9 ในภาษาพม่าเพื่อให้สามารถอ่านปีภาษาพม่าได้กันค่ะได้แก่
 
คำแปลภาษาพม่า
คำอ่านภาษาไทย(เพื่อใช้ในการออกเสียง)
0
โต่ง ญะ
1
ติ๊
2
นิ๊
3
โตง
4
เล
5
งา
6
เช่าก์
7
คุนิ
8
ชิ
9
โก
การอ่านปีในภาษาพม่า เพื่อความสะดวกสามารถอ่านตัวเลขเรียงกันได้เลยค่ะเช่น ปี 2019 คือ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ (นิ๊โตงญะ ติ๊ โก คุนิ)  
      
ตัวอย่าง การอ่านวัน เดือน ปี
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559:
စေနေန႔၁၇ရက္ေန႔ဇြန္လ၂၅၅၉ခုႏွစ္
สะเหน่เนะ แซะก์โข่งแยะก์เนะ โซ่งละ นิ๊งางาโก คุนิ
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม ค.ศ.2013 :
တနဂၤေႏြေန႔၁၈ရက္ေန႔၂၀၁၃ခုႏွစ္
ตะนีงกะนวยเนะ แซะก์ชิแยะก์เนะ นิ๊โตงญะติ๊โตง คุนิ
 
ตัวอย่าง การถาม- ตอบวันที่
A:  วันนี้วันที่เท่าไหร่?
ဒီေန႔ဘယ္ႏွစ္ရက္ေန႔လဲ။
ดี่เนะ แบ่ นะแยะก์ เนะ แล
 
B: วันนี้คือวันที่ 19 มิถุนายน
ဒီေန႔၁၉ရက္ေန႔ဇြန္လျဖစ္ပါတယ္။
ดี่เนะแซะก์โก่แยะก์เนะ โซ่งละ พยิ่ดบ่าแด    
 
A:วันนี้วันอะไรเหรอ?
ဒီေန႔ဘာေန႔လဲ။
ดี่เนะ บ่าเนะแล
 
B:วันนี้วันจันทร์
ဒီေန႔တနလၤာေန႔ပါ။
ดี่เนะ ตะนีงหล่าเนะบ่า

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาพม่า