การใช้งานโปรแกรม ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
คุณมีไอเดียดีดี เรามีทีมงานคุณภาพ

การใช้งาน ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

Pawano student activities (Online) จึงถูกพัฒนาให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมพร้อมกันทีละหลายๆคน ผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และนักเรียน ครู เจ้าหน้า สามารถเรียกดูรายงานผลรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง