คุณมีไอเดียดีดี เรามีทีมงานคุณภาพ

Pawano Student Activities (PSA Online)

ให้เรามีโอกาสนำเสนอโปรแกรมคุณภาพกับคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา โทร. 084-7875-737 คุณอนุรักษ์ พรมโคตรค้า

เกี่ยวกับระบบ Pawano Student Activities (Online)

จากการทำงานด้านการสอนรวมระยะเวลา 10 ปี ทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอาจารย์ในรั่วมหาวิทยาลัย บวกกับประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆ ทำให้ผมเห็นว่าระบบสนับสนุนงานในสถานศึกษานั้นยังขาดโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการอีกมาก

Pawano student activities (Online) จึงถูกพัฒนาให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมพร้อมกันทีละหลายๆคน ผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และนักเรียน ครู เจ้าหน้า สามารถเรียกดูรายงานผลรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยการพัฒนาออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการจัดการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Pawano student activities (Online) จึงเป็นผู้ช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูลกิจกรรมชุมนุมได้มากขึ้น


ราคาโปรแกรมแต่ละแพ็กเกจ

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ (PSA Online)

Full Free

15 Day
 • Pawano Student Activities (Online)
 • Subdomain เลือกระบุชื่อได้!
 • พื้นที่ติดตั้งระบบ 1 GB.
 • Microsoft SQL Server 1 Database
 • คู่มือออนไลน์
 • -
 • บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  ผ่านช่องทาง Line / Tel./Email/Facebook
 • รับทันที

PREMIUM

5,900 บาท
 • Pawano Student Activities (Online)
 • Subdomain เลือกระบุชื่อได้!
 • พื้นที่ติดตั้งระบบ 1 GB.
 • Microsoft SQL Server 1 Database
 • เล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ + CD ไฟล์สำหรับติดตั้ง
  ส่งให้ด่วนพิเศษ (EMS)
 • -
 • บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  ผ่านช่องทาง Line / Tel./Email/Facebook
 • สั่งซื้อ

Pro

7,400 บาท
 • Pawano Student Activities (Online)
 • Domain ส่วนตัว เลือกระบุชื่อได้! (ต่อปี)
 • พื้นที่ติดตั้งระบบ 5 GB.
 • Microsoft SQL Server 1 Database
 • เล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ + CD ไฟล์สำหรับติดตั้ง
  ส่งให้ด่วนพิเศษ (EMS)
 • -
 • บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  ผ่านช่องทาง Line / Tel./Email/Facebook
 • สั่งซื้อ

Ultimate

15,000 บาท
 • Pawano Student Activities (Online)
 • Domain ส่วนตัว เลือกระบุชื่อได้! (ต่อปี)
 • พื้นที่ติดตั้งระบบ 5 GB.
 • Microsoft SQL Server 1 Database
 • เล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ + CD ไฟล์สำหรับติดตั้ง
  ส่งให้ด่วนพิเศษ (EMS)
 • ปรับแต่งรูปแบบได้ใหม่ ไม่เหมือนใคร!
  เลือกได้อีก Bootstrap Themes คลิก!
 • บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  ผ่านช่องทาง Line / Tel./Email/Facebook
 • สั่งซื้อ

ความสามารถ และคุณสมบัติของระบบ

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมได้พร้อมกันได้ตามเวลาที่ครูรับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้กำหนด
 • นักเรียนสามารถดูข้อมูลกิจกรรม ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนั้น เช่น ครูผู้ดูแลกิจกรรม,สถานที่จัดกิจกรรม,รายละเอียดของกิจกรรม,จำนวนสมาชิกที่เปิดรับ,สมาชิกปัจจุบัน ฯลฯ
 • นักเรียนสามารถเรียกดูรายชื่อเพื่อนนักเรียน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ,ชื่อ-สกุล , ระดับชั้น
 • นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง ง่ายดายโดยป้อนเพียง รหัสนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่าน
 • ระบบตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมซ้ำกับกิจกรรมอื่นได้ (นักเรียนสามารถเลือกได้เพียง 1 กิจกรรม)
 • ระบบสามารถสงวนการลงทะเบียนเฉพาะ กลุ่ม หรือ ห้องได้ เช่น กิจกรรม "เกมคณิตศาสตร์" สามารถลงทะเบียนได้เฉพาะ ม.1 ม.2 เป็นต้น
 • ระบบจะตรวจสอบไม่ให้นักเรียนลงทะเบียนได้ หากกิจกรรมนั้นถูกกำหนดจำนวนสมาชิกสูงสุดไว้
 • หากจำนวนกิจกรรมมีหลายรายการ นักเรียนสามารถค้นหา เพื่อเจาะจงเลือกลงทะเบียนเฉพาะกิจกรรมได้
 • ครูผู้ดูแลกิจกรรมสามารถส่งออกรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็นไฟล์ Excel หรือ Word เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบหรือทำใบเช็คชื่อได้
 • นักเรียนสามารถทราบผลการประเมินแบบออนไลน์ได้เลย ครูไม่ต้องติดประกาศ


การจัดการข้อมูลนักเรียน

 • ระบบมีเครืองมือสำหรับให้สามารถเพิ่มรายการนักเรียนรายห้องจำนวนมากๆได้พร้อมกัน เพียงคัดลอกและวาง
 • สามารถเพิ่มข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบรายคนทีละรายการได้
 • สามารถแก้ไขข้อมูล นักเรียน ระดับชั้น ห้องเรียน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคนได้
 • สามารถส่งออกข้อมูลนักเรียนรายห้องได้ในรูปแบบ Excel หรือ Word ได้

การตั้งค่ารายการกิจกรรม

 • สามารถจัดการเพิ่มรายกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนได้แบบไม่จำกัด
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลเกียวกับกิจกรรม เช่น ชื่อกิจกรรม ครูผู้ดูแลกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม จำนวนสมาชิกต่ำสุด จำนวนสมาชิกสูงสุด เปิดรับเฉพาะระดับชั้น สถานะดำเนินการกิจกรรม
 • สามารถกำหนดตัวเลข จำนวนสมาชิกที่ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้ เช่น จำนวนสมาชิกต่ำสุด จำนวนสมาชิกสูงสุด สถานะจำนวนสมาชิกปัจจุบัน
 • สามารถประเมินคะแนนนักเรียน "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" พร้อมกับใส่หมายเหตุ เกียวกับการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนได้
 • มีปุ่มสำหรับส่งออกไฟล์ประเมินคะแนนนักเรียนในรูปแบบ Excel หรือ Word ได้
 • ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก หรือแก้ไขกิจกรรมเพื่อลงทะเบียนกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ทันที
 • ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข การเรียกข้อมูลปัจจุบันหรือข้อมูลในอดีต โดยการเปลี่ยนแปลง ภาคเรียน และปีการศึกษา ได้อย่างง่ายดายการตั้งค่าระบบส่วนอื่นๆ

 • สามารถเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้นักเรียนได้ทราบในหน้าแรก
 • สามารถเพิ่มข้อมูลเกียวกับกิจกรรม วัตถุประสงค์และความสำคัญของกิจกรรมชุมนุมได้
 • สามารถเพิ่มข้อมูลการติดต่อประสานงานระหว่างกับนักเรียนและผู้ดูแลระบบหรือครูได้
 • สามารถแก้ไขข้อมูลหลัก เช่น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน ชื่อระบบในหน้าแรก
 • สามารถแก้ไขข้อมูลความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เช่น Username และ Password ได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายการคุณสมบัติเพียงบางส่วน เรายังพัฒนาความสามารถตามคำแนะนำจากคุณอยู่เสมอ และเราคอยอัพเดทให้กับลูกค้าเราทุกโรงเรียนได้ระบบสดใหม่พร้อมกัน

ซึ่งดำเนินการแก้ไขระบบแต่ละครั้ง เราได้อัพเดทให้คุณโดยอัตโนมัติแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น...ซึ่งลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒาระบบ โดยการส่งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่อยากจะให้เราพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ เพื่อให้ Pawano Student Activities (Online) เป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับใช้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม